De wereld rond natuur en landbouw in Nederland is al jaren flink in beweging. Met het toenemen van de druk op de beschikbare ruimte door onder meer natuurdoelen, woningbouw en de energietransitie wordt grondeigendom steeds waardevoller. Ook de politiek en ambtenarij zit niet stil: het ene plan is nog niet af of het volgende probleem dient zich alweer aan. Een kleine selectie: stikstof, pacht, ruimte voor woningbouw, waterkwaliteit, klimaat, mest, vogelgriep, droogte, criminaliteit in het buitengebied en gewasbescherming. De druk op het Nederlandse buitengebied om een antwoord te geven op al deze uitdagingen en problemen is ongekend.

Ik was dan ook vereerd om gevraagd te worden door de Federatie Particulier Grondbezit (FPG). De FPG is een belangrijke speler in het Nederlandse buitengebied, haar achterban vertegenwoordigt zo’n 600.000 hectare particuliere grondbezit. Het beheer van deze gronden is vaak al dusdanig vormgegeven dat de uitdagingen van deze moderne tijd het hoofd wordt geboden. De soms stokoude landgoederen onder de FPG-leden zijn hiermee tegelijkertijd rijke historie én de toekomst van ons landelijk gebied.

Ik werd gevraagd om mee te helpen met de realisatie van een nieuwe website en een strakke, heldere communicatie- en lobbystrategie op te stellen.

Ik leverde het volgende op:

  • Een opstart- en werksessie met alle medewerkers
  • 15 interviews met leden en bestuurders om input op te halen voor de strategie
  • Input in het team en uitzetten van de piketpalen voor een nieuwe communicatie- en lobbystrategie
  • (Handvatten voor) realisatie van content voor website en social media
  • Begeleiding van het proces naar een strakke, heldere communicatie- en lobbystrategie
  • Een rapportage leveren van de bevindingen in de interviews en voorstel voor een nieuwe missie, visie en communicatie- en lobbystrategie
  • Een bondige uiteenzetting van de communicatie- en lobbystrategie
  • Werksessie met het bestuur over de missie, visie en strategie
  • Een plan van aanpak voor de website, met een contentstrategie
  • Een inwerktraject voor de nieuwe Haagse lobbyist van de FPG

FPG-directeur Gerbrand van ’t Klooster kijkt terug op mijn werkzaamheden op de werkvloer:

“Ik heb Reinier gevraagd om de FPG te helpen bij het herijken en aanscherpen van de visie, missie en strategie met de focus op communicatie en public affairs. Een intensief traject. Wij leerden hem hierin kennen als een groene communicatieadviseur en lobbyist in een ‘blauwe’ jas. Het landelijk gebied is zijn ‘natuurlijke habitat’. Dat past bij FPG die opkomt voor particuliere eigenaren die zich inzetten voor een veelzijdig en mooi multi-functioneel landelijk gebied. Onze adviseurs voor belangenbehartiging en projecten zijn vanuit hun kennis en passie sterk inhoud gedreven. Communicatie krijgt vaak te weinig prioriteit en dat is jammer. Immers: ‘wat er wel is maar waar niemand van weet bestaat niet’. Dat is in essentie wat Reinier ons liet zien. Hij heeft onze mensen ondersteund in de veranderingen die hierbij nodig zijn, met aanstekelijk enthousiasme, onomwonden, vanuit een scherpe en kritische blik. Reinier, veel dank daarvoor en ‘we’ll meet again’.”

Categorieën: Mijn werk