Federatie Particulier Grondbezit: van theoretische relevantie naar een strategische positionering

De wereld rond natuur en landbouw in Nederland is al jaren flink in beweging. Met het toenemen van de druk op de beschikbare ruimte door onder meer natuurdoelen, woningbouw en de energietransitie wordt grondeigendom steeds waardevoller. Ook de politiek en ambtenarij zit niet stil: het ene plan is nog niet af of het volgende probleem […]

Lees meer
Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn