Reinier organiseert impact zet uw organisatie op de kaart

Reinier organiseert impact staat voor het organiseren van optimale impact voor organisaties in het speelveld van landbouw, natuur en ruimtelijke ordening. Impact op leden, politiek, media, beleidsmakers en andere stakeholders. Organisaties worden geprikkeld en gefaciliteerd om hun visie en missie aan te scherpen en hun strategieën te verbeteren, om zodoende hun ambities waar te maken.

Concrete resultaten
Reinier organiseert impact
denkt en werkt mee om optimale, concrete resultaten te boeken. Om zover te komen moeten organisaties hun missie en visie scherp hebben. Hierbij maken speerpunten moeilijke, uitdagende vraagstukken behapbaar voor leden, bestuurders, stakeholders, specifieke doelgroepen in de samenleving en de politiek. Het goede werk van organisaties moet duidelijk over het voetlicht worden gebracht, evenals de uitdagingen waar men voor staat en de slimme oplossingen die hiervoor bestaan. Communicatie is nooit een doel op zichzelf, maar altijd een middel. Een website is gereedschap om doelen te bereiken voor uw organisatie!

Reinier organiseert impact helpt u met het bereiken van concrete doelen in de politieke arena, met partnerorganisaties en de eigen achterban, met bijzondere aandacht voor website, nieuwsbrief, social media en ledenambassadeurs.

Een hogere ledenwaardering, meer mediabereik en een effectievere lobby. Zo werken we samen aan meer impact! Reinier organiseert impact zet uw organisatie op de kaart!

Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn