Hoe het begon
Na een jeugd in de Achterhoek volgde ik de studie Milieu-Maatschappijwetenschappen aan de Radboud Universiteit. Een studie die zich richt op de complexiteit van het Nederlandse ruimtelijke beleid en de actoren die zich in dit domein bewegen. Begrijpen om te kunnen beïnvloeden.

Triple E
Getriggerd door de schoonheid, eigenheid en economische mogelijkheden van natuur in het algemeen, en landgoederen in het bijzonder, volgde een leerzame periode als onderzoeker, acquisiteur en auteur bij Kenniscentrum Triple E. Dit Kenniscentrum doet onderzoek naar de baten van natuur en landschap en heeft daarvoor een eigen methodiek ontwikkeld gebaseerd op reële geldstromen. Hier belichtte ik de economische en ecologische kansen in ons buitengebied.

De jagers
Bij de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging werkte ik in eerste instantie als redacteur van het ledenmagazine, om vervolgens door te groeien naar een rol als communicatiemedewerker. Onder druk van het schrappen van de benuttingsjacht op basis van de wildlijst uit de landelijke wetgeving werd de Jagersvereniging gedwongen om zichzelf opnieuw uit te vinden. Samen met de teamleider communicatie en de directeur stond ik vooraan in dit proces. In deze turbulente tijd ontwikkelden we een nieuwe missie, visie, huisstijl en communicatiewerkwijze. Als projectleider leverde ik onder hoge tijdsdruk een volledig vernieuwde website op die de plannen en ambities van de Jagersvereniging kon dragen en versterken. Mede dankzij deze acties werd het voorgenomen besluit met betrekking tot de wildlijst teruggedraaid en stegen ledenwaardering en maatschappelijk draagvlak voor de benuttingsjacht tot recordhoogten.

In een periode van aanvallen in de politieke arena en de media mocht ik als woordvoerder en later als Haagse lobbyist vormgeven aan de strategie en werkwijze van de Jagersvereniging: bekend maakt bemind. In de rol van lobbyist heb ik veel geleerd van de werkwijze van andere organisaties in de politieke arena, niet zonder resultaat. Goede media-aandacht, slim georganiseerde werkbezoeken en een hecht Haags netwerk brachten mooie resultaten. Enkele mooie voorbeelden van mijn werk in deze periode zijn:

  • Het omzetten van negatieve in overwegend positieve aandacht in landelijke verkiezingsprogramma’s
  • Het agenderen van windossiers voor jagers in politiek Den Haag
  • Het succesvol counteren van aanvallen
  • Het bedenken, uitdenken en opzetten van Wild op de Kaart
  • Het mogen organiseren van een wilddiner in Nieuwspoort

De boeren
Met het verstrijken van de tijd bij de jagers kwam steeds meer de behoefte om te verbreden. De rol van public affairs-specialist bij de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) bracht de uitgelezen kans om hier invulling aan te geven. Een organisatie onder druk van het stikstofvraagstuk en legio andere uitdagingen, waar ik in mijn rol een stevige bijdrage kon leveren aan het beter oplijnen van de organisatie richting leden, partnerorganisaties en de politiek en het uitdragen van de standpunten van de boeren op zeer relevante, actuele maatschappelijke dossiers.

Ministerie van LNV
Na een leerzame periode bij de boeren deed zich de kans voor om over te stappen naar het ministerie van LNV. Als woordvoerder van beide ministers en als communicatieadviseur leerde ik veel over overheid en politiek.

Reinier organiseert impact
De kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan wil ik nu inzetten voor het organiseren van impact voor groene organisaties. Met een warm hart voor verstandig, duurzaam gebruik van het Nederlandse landschap en een goed gevoel voor strategie om concrete resultaten te halen: Reinier organiseert impact was geboren (dd. 13 september 2022)!

Voor verdere informatie over mijn achtergrond verwijs ik u graag naar mijn Curriculum Vitae.

dsa

Goede uitleg

Rated 4,0 out of 5
februari 25, 2024

Goede uitleg. Goede ontvangst. Hele leerzame dag

Koos damen

Goed verhaal

Rated 4,0 out of 5
februari 25, 2024

Een goed verhaal met een duidelijke boodschap over hoe je de ganzenjacht doet en beleeft, heel leerzaam voor jong jagers en goed om overal weer eens bij stil te staan voor ervaren jagers

Douwe Albada

Zeer leerzaam

Rated 4,0 out of 5
februari 21, 2024

Zeer duidelijke uitleg over de ganzenjacht, niet alleen voor jong jagers zeker ook voor de gevorderden

Fred Molenaar

zeer leerzaam

Rated 5,0 out of 5
februari 21, 2024

Heerlijk om van een kundig en ervaren mens dingen te leren in een geweldige setting.

bas westerhout

Absoluut een must als je een betere jager wilt worden

Rated 5,0 out of 5
februari 21, 2024

Prachtig opgezette cursus met veel inzichten die essentieel zijn als je op een goede (succesvolle én ethische) manier ganzen wil jagen!

Lennaert
Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn